Çfarë bëjmë ne

XHARRA Group

“Xharra Plast” eshte themeluar ne vitin 1999, fillimisht me prodhimin e dyerve dhe dritareve nga PVC ku ishin te punesuar 7 punetore. Nje vit me pas ndermarrja fillon me shitjen me shumice te profilave te aluminit, te PVC dhe aksesoreve te dritareve dhe dyreve.

Objektivat

Cdo vit biznesi ka pasur rritje ne qarkullim prej 20 deri 40 % gje qe ka mundesuar hapjen e depove njesi neper tere territorin e Kosoves si ne Prishtine, Gjilan, Ferizaj dhe Peje. Qellimi ka qene qe te jemi me afer klienteve tane. Pervec kesaj bejme edhe shitjen ambulantore me furgone neper tere territorin e Kosoves. Kryesisht merremi me importimin dhe shitjen e lendes se pare per dyer the dritare. Prodhimi i cili ne fillim perbente bazen e qarkullimit, tani eshte zevendesuar me tregtine, ku tregtia perben 90% e te hyrave ndersa prodhimi 10%.

Distribuimi

Jemi distributor te profilave gjermane VEKA A.G, profilave te aluminit turk ASAS, panellave te aluminit grek TEHNI, shkumave belge te montimit SOUDAL, te produkteve te FUJIFILM nga Japonia, “GRUNDIG Accessories” nga Gjermania si dhe disa firmave te vogla te aksesoreve te dyerve dhe dritareve. Me korrektesine ndaj furnitoreve si per nga pagesat ashtu edhe per nga permbajtja ndaj kontrates kemi krijuar nje imazh te mire tek ta. Kur kontaktojme firmat e reja verejme se jane informuar me korrektesine dhe reputacionin e ndermarrjes sone.

Partneriteti

Pse të zgjidhni kompaninë tonë?

  • DEPOJA NE PRIZREN (St. William Walker p.n)
  • PUNETORIA NE (ARBANE) PRIZREN (St. Bulevardi i Rinise p.n.)
  • DYQANI NE PRIZREN (St. Shuaip Spahiu nr.44)
  • DEPOJA NE PRISHTINE (St. Zona industriale p.n.)

Partneriteti

“Xharra Plast” sot i ka te punesuar 68 punetore. Me kete numer te punetoreve dhe qarkullimin vjetor ndermarja jone bene pjese ne grupin e ndermarrjeve me madhesi te mesme. Ne Prizren, qytet i cili i ka mbi 3000 subjekte ekonomike, ne jemi ne grupin e tatimpaguesve te medhenj, ku i permbahemi datave dhe vlerave me nje saktesi te madhe.